login
Inicia sessió

register
Registra't

El blog del Dani

Google Logout i Doritos

Sí, hi ha gent que es fixa sempre en les adreces de la navegació, sobre tot nosaltres els informàtics.

Tinc el Digsby instal·lat, ràpidament explicat és un programeta que et permet integrar diversos serveis de IM i tenir alertes quan reps nous correus. Bé, doncs he fet click a la icona INBOX del widget Digsby d'un dels meus comptes de Gmail. Com que ja tenia iniciada la sessió amb altre compte, et surt una pàgina per confirmar el canvi de compte i... i l'adreça que ha sortit després de confirmar el canvi del compte ha estat aquesta (dividida en línies):

http://www.google.com/accounts/Logout2?ilo=1&ils=doritos%2Cmail%2Cs.ES%2Cs.youtube
&ilc=0&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Faccounts%2FTokenAuth%3Fcontinue%3D
https%253A%252F%252Fmail.google.com%252Fmail%252Fu%252F0%252F%26service%3Dmail%26
source%3Dgoogletalk%26auth%3DAPh-****&zx=-1533425920

Doritos????? Jajajaja... Què és això de doritos? Tal vegada un easter egg de Google?

En fi...

Ja que estem, farem una disecció de l'adreça de logout:

URL: http://www.google.com/accounts/Logout2 (segona versió del logout, després dels canvis en Google Apps).
Paràmetres:

 • ilo=1 (Número del compte simultani que es vol tancar, aquest paràmetre identifica de quin compte volem tancar la sessió si tenim iniciat diversos comptes de Google simultàniament)
 • ils=doritos,mail,s.ES,s.youtube [urlencoded] (aquí tenim la llista de serveis on està la sessió iniciada amb el compte. tenim el misteriós doritos, gmail, s.ES que no sé què és i a Youtube. al tancar la sessió es tanca de tots aquests serveis )
 • ilc=0 (sembla que és l'índex del compte al que canviarem després del logout si hi ha més d'una sessió iniciada, en aquest cas és 0 perquè s'iniciarà una nova sessió des de zero)
 • continue=... [urlencoded] (url a la que continuar deprés de fer el logout. com jo he usat la icona INBOX del Digsby, que usa el protocol del Google Talk, l'adreça és la següent)
  https://www.google.com/accounts/TokenAuth?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2Fu%2F0%2F&service=mail&source=googletalk&auth=*******
  El servei TokenAuth fa un login d'un compte d'usuari, previament obtenint un token usant l'API de Google Accounts. Aquest són els paràmetres:
  • continue=.... [urlencoded] (url del inbox de gmail: https://mail.google.com/mail/u/0/)
  • service=mail (iniciant sessió en el servei GMail)
  • source=googletalk (referència de l'origen del login)
  • auth=.... (clau d'autentificació, de 460 caracters a-z A-Z 0-9 - _)
 • zx=-1533425920 (sembla un nº aleatori)
Comentaris (0)16-08-2011 21:20:39Programació

L'art en el model i ús de memòria de C++

Imaginem la següent estructura de dades definida en el llenguatge C++:

struct T {
char a;
int b:5,
c:11,
:0,
d:8;
struct {int ee:8;} e;
};

És correcta? Compila?

Sí, és correcta. En primer lloc conté un byte de tipus caracter (a). A continuació, té una reserva de memòria conjunta per les variables b i c, de 5 bits i 11 bits respectivament, internament contingudes en un mateix registre referenciat de 2 bytes, gràcies a la part del :0 que veurem explicada més endavant per què serveix. A continuació, altra reserva per a un enter, amb 1 byte (8 bytes) per la variable d i altre byte per la "subestructura" e, que dins conté un int de 8 bits.

Quants espais de memòria ocupa?

Com hem vist, té quatre ubicacions de memòria, o referències. Les variables a, d i ee ocupen posicions de memòria separades. Les variables b i c constitueixen la quarta posició de memòria.

Quant ocupa en memòria (sizeof)?

Ocupa 12 bytes. La variable a ocupa 1 byte (tipus char), b i c comparteixen els 4 bytes (32 bits) del int, degut al ":0", que impedeix que la d es contingua amb la b i la c fins que s'emplenaren els 32 bits del int. Així doncs, la d i e ocupen cadascuna 4 bytes. En total, 12 bytes.

Poden ser modificats simultàniament els valors de l'struct?

Per exemple, b i c no podrien ser modificades simultàniament (concurrentment, per dos threads). Per exemple, les variables e i d sí que podrien (usen espais de memòria diferents).

Quant ocupa la següent estructura en memòria?

struct T2 {
int a;
int b:6,c:12;
int d:4;
};

T2::a ocupa els 4 bytes d'un enter.
T2::b i T2::c ocupen 18 bits.
T2::d ocupa 4 bits, però en memòria es guarda a continuació de b i c, perquè b i c no emplenen els 32 bits de l'enter declarat.

Per tant, ocupa 8 bytes (4 B contenint la variable a i 4 B contenint les variables b, c i d). En resum, sizeof(T2) = 8.

I si ho canviem afegint un :0?

L'estructura quedaria així:

struct T3 {
int a;
int b:6,c:12,:0;
int d:4;
};

T3::a segueix ocupant per si sol els 4 bytes del int.
T3::b i T3::c ocupen 18 bits.
T3::d ocupa 4 bits.
Al haver-hi el :0 a continuació de la c, la variable d no es pot guardar a continuació de b i c, això força una nova reserva de memòria. Per tant, b i c estaran continguts en un espai de 4 bytes del int declarat i d ocuparà també altre espai de 4 bytes. En resum, sizeof(T3) = 12.

Tornant a l'exemple inicial, la variable e, al ser una estructura, no es podria contindre dins del espai de b, c i d si no hi hagués el ":0"

struct T4 {
char a;
int b:5,
c:11,
d:8;
struct {int ee:8;} e;
};

sizeof(T4) = 8 (a = 1 byte, b,c,d = 3 bytes, e = 4 bytes)

Comentaris (0)15-08-2011 23:49:24Programació

La gent de Tuenti

Email rebut a través d'una aplicació de reserves instal·lada en Tuenti a un client.

Quin idioma és?

Comentaris (2)07-08-2011 23:21:23MSN

Orgasme de bits

Aquest vídeo molt èpic és un homenatge a Terminator 2, que va fer 20 anys el 3 de juliol passat.

La cançó és Anatoliy Shishkov, dels Rymdreglage.

El títol del post fa referència al que vaig pensar la primera vegada que vaig escoltar la cançó (gràcies a aquest vídeo).

Sí, es una despesa de paper inmensa, però al menys tot el paper era reciclat.

Digueu que us ha semblat

Comentaris (3)31-07-2011 23:36:05

Què se'm queda d'un euro?

Suposem que un client em dona un euro (1,00 €), què em queda per mi?

 • Primer hem de descomptar el 18% d'IVA. 0,18€ són per a hisenda.
 • Hisenda dedueix en concepte de IRPF (pagament fraccionat amb estimació directa), el 20% dels ingressos. 0,20€ són per a hisenda.
 • En aquest punt, ens queden 0,62€ a la butxaca
 • Els autònoms hem de pagar la Seguretat Social. Si la quota mensual són 175€ i, posem, som mileuristes (1000€ al mes nets), això representa el 17,5% dels ingressos. Llavors, dels 0,62€ que ens quedaven, 0,11€ són per la S.S.
 • Llavors, finalment... realment només son nostres 0,51€

Resumint, l'estat es queda amb la meitat del que guanyes.

Això no seria un problema si visquerem a un país desenvolupat, on hi ha els mateixos impostos i més despeses però els salaris i el preu dels serveis són més alts...., però no vivim a un d'ells, els salaris estan igual que fa molts anys, els ingressos han abaixat i no obstant tenim igual o més impostos que els països desenvolupats, el que fa pensar que aquesta alta càrrega impositiva de l'estat espanyol és un dels factors causants de la crisi econòmica i la disminució progressiva del PIB, mentre l'estat segueix recaudant.

Comentaris (1)07-07-2011 20:11:56

Somnis d'oficina aliena

Definitivament, no puc treballar a una oficina per una altra empresa

He vingut un parell de dies a una empresa de BCN i se'm tanquen els ulls i tinc microsomnis il·lògics.

I això no és pel viatge, quan treballava a Alacant també em pasava, independentment de l'hora i de quantes hores haja dormit.

Estic molt millor a casa, que em puc tirar al llit quan vulga, inclús a les 6 o les 7 sense vindre a compte :D

M'agrada més treballar per mi que ser un esclau d'una oficina d'un empresari sense escrúpols (YAO)

Comentaris (2)04-07-2011 18:18:21

Angelito del séptimo cielo

- X t'acaba d'enviar un toc.
- Acabes d'enviar un toc.
- X diu:
*sigues vivo
- JO diu:
*no
- X diu:
*ahhh ok entonces ers un zombi
*jeje
- JO diu:
*correcto
- X diu:
*ahhh pues yo soy un angelito k t pued llevar al septimo cielo ;-)


WTF????? >.<

Comentaris (2)22-06-2011 21:37:17MSN

Portada del nou disc de Camela

Ufffff.. no sóc capaç de saber en quina pel·lícula està inspirada la portada del nou disc de Camela... xD

I tu?

Camela - La magia del amor

"La magia del amor", toma ya!

Comentaris (4)12-06-2011 19:47:54Música infernal

Li agraden els Jonas Brothers

Es diu Marina Bolasell i li agraden els Jonas Brothers, són uns dels seus grups preferits.

Marina Jonas

Comentaris (8)26-05-2011 00:07:20Música infernal

Buscar i ForEach en llista de C#

Aquí teniu un codi per saber si un element existeix dins d'una llista d'objectes.

Aquest seria l'equivalent en C# del in_array() de php

Tenim una llista declarada, per exemple, aquesta llista d'strings:

List llista = new List();

I una string que continga el valor a buscar dins la llista:

string buscar = "hola";

Per retornar el primer valor trobat (si existeix), es fa amb el següent iterador Find, que retornarà el valor per defecte del tipus si no s'ha trobat (usualment, null) i el valor si existeix dins de la llista.

string res = llista.Find(delegate(string s)
{
return (s == buscar); //codi que comprova la igualtat
});
if (res == null) Console.WriteLine("No trobat");
else Console.WriteLine("Valor trobat dins de la llista");

Us diré també com fer un for ... each (foreach) d'una llista d'una manera molt elegant:

llista.ForEach(delegate(string s) {
Console.WriteLine(s); //fer acció amb el valor
});

Al final m'acabarà agradant C#.

Comentaris (2)18-05-2011 23:59:42Programació

Autònoms, seguretat social, crisi, garrepes i capitalisme

Una cosa que sembla inacceptable és que els autònoms hagen de pagar a la Seguretat Social uns 250€ al mes, i a més, passe el que passe. Si un mes guanyes 250 euros se'ls has de donar a la Seguretat Social sencers, si no guanyes res els has de posar de la teua butxaca, si guanyes 500€ només es quedaràs amb la meitat i la resta desapareixerà.

Tot impost desincentiva, però que l'estat cobre 250 euros al mes per voler treballar, a més de ser una aberració, desincentiva el treball.

Hi ha molta gent que està sense feina i podria començar a intentar treballar, però no té 250€ al mes per que se'ls treguen només per la voluntat de voler treballar. Si un es queda al sofà veient la tele i no fent res no ha de pagar (és més, potser està guanyant cobrant l'atur!), però com se li acudisca aixecar-se del sofà i començar a oferir els seus serveis el primer que fa papà Estat és treure-li 250 euros al mes. És totalment demencial i està dissenyat per ments a les quals no els importa gens ni mica que hi haja aturats o no ni si la gent té diners per viure o no arriba a cobrir les necessitats bàsiques. Si als polítics de veritat els importés l'atur i el patiment de la gent traurien immediatament aquesta norma tan nociva.

Crec que aquesta és una de les principals causes de l'atur i de l'ocupació submergida a Espanya, però des de fa dècades.

Hi ha molta gent que no ha començat a treballar d'autònoma únicament per aquesta barrera dels 250 euros al mes. És un dels majors destructors de riquesa que hi ha a Espanya.

Crec que s'hauria de canviar la concepció d'aquest impost. És clar que tenir una sanitat pública, atur i pensió està molt bé, però crec que ja es paguen prou impostos -IVA: 18%- com per, a més, haver de pagar altre impost que pot ser del infinit % si guanyes poc. O, en cas contrari, formem una república comunista idílica on l'estat ens furte tot el que guanyem, però que tot siga del 'poble' i no hi haja diferències.

Amb el impost que paguem ja n'hi ha prou per costejar totes les ajudes socials, i el que s'ha de fer és es parar els principals lastres de l'economia: ajudes a bancs, esglèsia, assesors, administracions/comunitats/ajuntaments, polítics, corrupció, etc.

Eliminar les quotes de la SS i replantejar els impostos faria teure's del sofà a tots els ni-nis, tots els delinqüents de l'economia submergida i la resta de paràsits del sistema.

Comentaris (1)10-05-2011 10:51:03

CAM Directo no és 100% segur

Com no em fan ni puto cas en els e-mails que he enviat al seu "suport tècnic", faig pública aquesta queixa, on es veu que la CAM no ha securitzat al 100% els seus sistemes d'accés a l'àrea privada (coneguda com CAM Directo).

Quan s'intenta accedir a CAM Directo amb un certificat d'usuari o DNIe vàlid i amb un navegador segur d'última generació, com Firefox 4, es produeix un error de seguretat SSL (ssl_error_renegotiation_not_allowed) que es mostra en la captura d'imatge següent:


seguro.cam.es

URL:
https://seguro.cam.es/camd/LoginCertificado.jsp

Ha fallat la connexió segura
S'ha produït un error durant la connexió a seguro.cam.es.
No es permet la renegociació en aquest sòcol SSL.
(Codi d'error: ssl_error_renegotiation_not_allowed)


La pàgina que esteu provant de visualitzar no pot mostrar-se perquè no pot verificar-se l'autenticitat de les dades rebudes.

Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema. Com a alternativa, feu servir l'ordre que es troba en el menú d'ajuda per a informar d'aquest lloc web trencat.


L'error, tal i com es descriu aquí: http://dotomaz.tumblr.com/post/786443743/firefox-4-0b1-and-ssl-renegotiation i aquí http://www.sslshopper.com/article-ssl-and-tls-renegotiation-vulnerability-discovered.html és conseqüència d'una vulnerabilitat coneguda en la configuració SSL i un bug conegut d'una versió obsoleta de SSL que sembla pateix l'accés a través de certificats a CAM Directo.

Espere encara que puguen corregir l'error per possibilitar l'accés amb certificat i DniE de manera totalment segura. Sembla que l'accés normal (amb usuari i contrasenya) no pateix l'error.

Comentaris (0)06-05-2011 17:03:19Diners

Dolor lingüísticsociogeogràfic

Cada vegada que veig a alguna persona acomodada i saberosa dir en català "Alicante", "AliKÁnte", "ValenZia", "Elche", "Elchchche", "Elxe".... perquè degut a la seua INCULTURA o INCAPACITAT desconeixen que la forma correcta en el seu idioma és dir "Alacant", "València" o "Elx" m'entren ganes de punxar ulls.

I ja la grossa se la porta veure o escoltar "ALICANT".
ALICANT...!!
Quin DOLOR !!!!.

És molt habitual escoltar aquests "paraulos" a gent catalana i valenciana. Més del que us penseu ho he vist o escoltat.

En tots aqueixos moments desitjaria tenir una bona forquilla per punxar ulls.

Eye fork

A vosaltres vos ha passat el mateix amb el vostre poble o ciutat? També vos entra la mateixa gana que a mi?

Comentaris (3)04-05-2011 21:36:56

Spotify Unlimited

Certa bona persona m'ha regalat un compte d'Spotify Unlimited :P

Spotify Unlimited

Comentaris (3)04-05-2011 20:36:02

Protecció i seguretat als servidors de Google

Aquest vídeo explica les mesures de seguretat dels centres de dades de Google, així com les mesures per protegir la integritat, disponibilitat, inviolabilitat i eliminació segura de les dades.

Comentaris (0)02-05-2011 21:02:04

Pàgines: 123456789101113  <>